GENEL BAKIŞ

Su Arıtım Sistemleri

TIMEX, sıfır deşarj mantığını benimseyerek, içme suyu, deniz suyu filtrasyonu, atıksu arıtım sistemleri ve atıksu geri kazanım sistemleri için anahtar teslim servis sunmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

Anahtar teslim ve kullanıma hazır konteynırlı sistemler

Ham su karakteristiğine göre uygun arıtım metodu seçimi

Yüksek filtrasyon hızlarına ulaşırken, aynı zamanda daha uzun filtrasyon çevrimleri sağlaması için patently Vortex-Generator sistemi kum filtreler için özel olarak dizayn edilmiştir

Çözümlerimiz, müşterilerin özel ihtiyaçlarını giderecek doğrultuda olmakla birlikte, çok sayıda farklı yatak tipi, farklı boyutlarda kum, çakıl, aktif karbon, antrasit, basalt ve AFM içermektedir. Bunların haricinde, Ultra Filtrasyon, Nano Filtrasyon ve Ters Ozmos içeren membrane çözümleri mevcuttur

ASME Section VIII Division 1 dizayn ve “U” Stamp’li olarak üretilebilir

PED 2014/68/EU Harmonized Standard’a göre CE uygunluk işareti ile imalat yapılabilir

ATEX sertifikası gerekliliklerine göre imalat yapılabilir

KULLANIM ALANLARI

Evsel Uygulamalar

UYGULAMALAR

 • Soğutma ve Proses Suyu Filtrasyonu
  • Otomotiv Sanayi
  • Kimya Sanayi
  • Elektronik Sanayi
  • Maden Sanayi
  • Plastik Sanayi
  • Petrokimya Sanayi
  • İlaç ve Kozmetik Sanayi
  • Kâğıt Sanayi
  • Steel Industry
  • Çelik Sanayi
  • Tekstil Sanayi
  • Yiyecek ve İçecek Sanayi
  • Gökdelenler
 • Rafineriler
  • Yardımcı Tesisler
  • Ham Petrol Filtrasyonu
  • Yağ Filtrasyonu
  • “U” Damgalı Basınçlı Kaplar
  • Proses ve Soğutma Suyu Filtrasyonu
 • Güç Santralleri
  • Hidroelektrik Santralleri
  • Kombine Çevrim Santrali
  • Termik Santraller
  • Nükleer Santraller
  • Jeotermal Santraller
 • Kuyu Suyu Filtrasyonu
 • Yüzey Suyu Filtrasyonu (Nehir, Göl, Açık Kanallar vs.)
 • Desalinasyon Tesisleri
  • Mikro Filtrasyon
  • Ultra Filtrasyon
  • Nano Filtrasyon
  • Ters Ozmos
  • Ultrafiltrasyon, Nano Filtrasyon ve Ters Ozmos için Ön-Filtrasyon Çözümleri
  • Deniz Suyu Alma Yapıları
 • Balık İşleme & Yetiştirme
  • Çevrimli Kültür Balıkçılığı Sistemleri
   • Balık Çiftlikleri için Kapalı Devre Su Filtrasyon Sistemi
   • Su Geri Dönüşümü
  • Deniz ve Tatlı Su Alma/Deşarj Yapıları
  • BİOKÜTLE Geri Kazanım Sistemleri
  • Kanlı Su Arıtım Tesisleri
 • Kıyı ve Kıyıdan Uzak Sistemler
  • Üretilmiş Su Filtrasyonu
  • Enjeksiyon Suyu Filtrasyonu
 • Tarımsal Uygulamalar
  • Su Alma Yapıları
  • Zebra Midyesi Filtrasyonu
  • Pompa İstasyonları
 • Su Arıtım Tesisleri
  • Bulanıklık Giderimi
  • Arsenik, Demir, Mangan ve Nitrat Giderimi
 • Atık Su Tesisleri
  • Çıkış Suyu Filtrasyonu
  • Su Alma Yapıları
  • Geri Dönüşüm Suyu Filtrasyonu
  • Sıfır Deşarj

Ödüller & Sertifikalar

TIMEX 1988’den beri sektörde profesyonel olarak hizmet vermektedir.

BENZER ÜRÜNLER