GENEL BAKIŞ

Çözünmüş Hava Flotasyonu Sistemleri

TIMEX DAF Sistemleri, TIMEX’in özel dizaynı olan mikro baloncuk oluşturucuları sayesinde, oluşan mikro baloncuklar sudaki askıda katı maddeleri, yağ ve gresi bünyelerine hapsederek giderirler.

GENEL ÖZELLİKLERİ

10 microna kadar filtrasyon hassasiyeti

Tekli veya modüler dizayn olmak üzere 200 m³/sa’e kadar üretim imkanı

Plakalı veya Açık Tip dizayn seçenekleri

Kurulum kolaylığı için Skid üstüne kurulu Komple Sistem

pH ve flokülasyon ayarlamaları için kompakt dizayn

Yüksek derişimlerde yağ ve askıda katı madde giderimi

SS304, SS316L, Super Duplex ve SMO254 Paslanmaz Çelikler ile imalat imkânı

ATEX sertifikası gerekliliklerine göre imalat yapılabilir

KULLANIM ALANLARI

Kültür Balıkçılığı

Evsel Uygulamalar

Endüstriyel

Petrol & Gaz Endüstri

UYGULAMALAR

 • Soğutma ve Proses Suyu Filtrasyonu
  • Otomotiv Sanayi
  • Kimya Sanayi
  • Elektronik Sanayi
  • Maden Sanayi
  • Plastik Sanayi
  • Petrokimya Sanayi
  • İlaç ve Kozmetik Sanayi
  • Kâğıt Sanayi
  • Steel Industry
  • Çelik Sanayi
  • Tekstil Sanayi
  • Yiyecek ve İçecek Sanayi
  • Gökdelenler
 • Rafineriler
  • Yardımcı Tesisler
  • “U” Damgalı Basınçlı Kaplar
  • Proses ve Soğutma Suyu Filtrasyonu
 • Güç Santralleri
  • Hidroelektrik Santralleri
  • Kombine Çevrim Santrali
  • Termik Santraller
  • Nükleer Santraller
  • Jeotermal Santraller
 • Kuyu Suyu Filtrasyonu
 • Yüzey Suyu Filtrasyonu (Nehir, Göl, Açık Kanallar vs.)
 • Desalinasyon Tesisleri
  • Ultrafiltrasyon, Nano Filtrasyon ve Ters Ozmos için Ön-Filtrasyon Çözümleri
 • Balık İşleme & Yetiştirme
  • Çevrimli Kültür Balıkçılığı Sistemleri
   • Balık Çiftlikleri için Kapalı Devre Su Filtrasyon Sistemi
   • Su Geri Dönüşümü
  • BİOKÜTLE Geri Kazanım Sistemleri
  • Kanlı Su Arıtım Tesisleri
 • Kıyı ve Kıyıdan Uzak Sistemler
  • Üretilmiş Su Filtrasyonu
 • Su Arıtım Tesisleri
  • Bulanıklık Giderimi
  • Arsenik, Demir, Mangan ve Nitrat Giderimi
 • Atık Su Tesisleri
  • Çıkış Suyu Filtrasyonu
  • Geri Dönüşüm Suyu Filtrasyonu
  • Sıfır Deşarj

BENZER ÜRÜNLER