ÇEVRE

Hava Kirliliği Hepimizin Sorunu

Hava kirliliği ile mücadele haftasında biz de TIMEX ailesi olarak bu konuda bir farkındalık yaratmak istedik.

31 Ocak 2020

We, in TIMEX have written a brief note about air pollution and encourage you to read it:

Nedir?

Hava kirliliği kısaca; katı, sıvı, gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı yaşamına, ekolojik döngüye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasına hava kirliliği denir. Atmosferde karbondioksit, karbonmonoksit ve kükürt gibi gazların gereğinden fazla bulunduğu bir çevre felaketidir.

What causes air pollution?

Nedenleri?

Hava kirliliği çoğunlukla insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkar.
Bunlar;

 • Kalitesiz yakıt kullanımı
 • Egzoz gazları
 • Isınmak için kullanılan soba ve kaloriferlerin uygun bir şekilde yakılmaması
 • Sanayi kaynaklı

İnsan sağlığı üzerinde ki etkileri?

"Hava kirliliği doğrudan çeşitli solunum yolu hastalıklarına sebep olmaktadır."

Dolaylı olarak da insan sağlığını tehdit eden hava kirliliği nüfuz ettiği bitkileri tüketen insanlarda da çeşitli sindirim sistemi hastalıkları ve kanser tehlikesi oluşturmaktadır.

 

Nasıl Önlenir?

 • Sanayi tesisleri mutlaka filtre kullanmalı
 • Egzozlara filtre takılmalı
 • Yakıt olarak doğal gaz tercih edilmeli
 • Ulaşım da toplu taşıma tercih edilmeli
 • Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılmalı
 • Yeşil alanlar korunmalı ve artırılmalı
 • Ormanlık alanların genişleyebilmesi için ağaçlandırma çalışmaları sürekli hale getirilmeli

Gezegenimizde çevre sorunları hava kirliliği ile sınırlı değildir. Hava kirliliğine sebep olan tüm etkenler aynı zamanda farklı çevre sorunlarını da meydana getirmektedir.

Hızla artan nüfus ve bu artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için artan üretim büyük çevre felaketlerini de beraberinde getirmektedir.

Buna dur demek mümkün!

Bilinçli üretim ve tüketim ile hava kirliliğini önleyebiliriz.

SIMILAR POSTS