HABER

AR-GE Merkezimizde Verimli, Yalın ve İnovatif Çözümler Üretiyoruz

TIMEX, tam zamanlı 27 kişilik kadrosu ile Türkiye’de AR-GE merkezine sahip ilk ve tek filtre ve basınçlı kap üreticisidir.

11 Temmuz 2019

“Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” tarafından resmi olarak onaylanan Araştırma ve Geliştirme Merkezimiz, Bakanlık ve Bakanlık tarafından atanan ilgili üniversitelerden Profesörler tarafından resmi olarak izlenmekte ve denetlenmektedir. Sürekli gelişime ve yeniliğe açık olan TIMEX, AR-GE Merkezine büyük önem vermekte ve personelimizin %20’si tam zamanlı olarak AR-GE Merkezimizde görev almaktadır.

TIMEX, şu an pazarda neredeyse rakibi olmayan ayrıca hali hazırda Avrupa, Arap ülkeleri ve Amerika pazarı için üretilmekte olan filtrelerin tasarımları Afrika ve Rusya pazarının şartları ve standartlarına göre geliştirilerek yeni ürün ve mevcut ürünlerin geliştirilmesi ile filtrasyon sistemleri imal etmeyi hedeflemektedir.

Gelişen teknoloji ile sektörel ihtiyaçların değişim içerisinde olması nedeniyle AR-GE departmanımızı güçlü bir altyapıyla geliştirdik. Bu alanda uzman ekipleri istihdam ederek, AR-GE yönü kuvvetli tasarımlar yapıp üretim kalitemizi yükselttik. Pazarda oluşan ve oluşabilecek olan her ihtiyaca yönelik tasarım ve ürün oluşturma kabiliyetimiz her geçen gün daha da gelişmektedir.

Kurulduğumuz günden bugüne benimsemiş olduğumuz “İnsan Kaynakları Politikamız” ile, nitelikli insan gücünü istihdam ederek, çalışanlarımızın yetkinliklerinden ve yaratıcılıklarından yüksek verim sağlayarak, çalışanlarımızın motivasyon ve performanslarını insan kaynakları araçları ile artırarak, gelişmelerine imkân tanıyıp, işbirliği içinde ekiplerin bulunduğu bir çalışma ortamı yaratarak şirketimizin stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda aralıksız gelişim ve büyüme sağladık.

Bu gelişim ve büyüme sürecinde, ücretlendirme, kariyer gelişimi, eğitim, performans değerlendirme sistemleri ve sosyal aktiviteler gibi insan kaynakları araçları ile çalışan memnuniyetini ve kurum bağlılığını güçlendirdik. İş sağlığı ve işçi güvenliği yönetmeliklerine uygun fiziksel çalışma ortamları yarattık ve bu ortamlarda kurallara uygun davranılması için gerekli eğitim ve bildirimleri sağladık.

Başarıya giden yolda uygulamış olduğumuz kısa, orta ve uzun vadede AR-GE Stratejileri;

 • Ürünlerimizi mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimine ulaşacak şekilde optimize etmek,
 • Filtrasyon sistemlerinde mevcut ürün ve geliştirilmesi hedeflenen yeni ürünlerle sektörde payımızı artırarak yerli, ürünü yurtdışı pazarda duyurmak,
 • Yeni teknolojilerin üretim sürecimize ve ürünlerimize entegrasyonunu gerçekleştirmek,
 • Rekabet edebilir, katma değer yaratan projeler gerçekleştirmek,
 • Güncel teknolojilerin takibini sürdürülebilir kılmak,
 • Tasarım kültürünün ve sürekli gelişim düşüncesinin yerleşmesini sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini zamanında karşılamak,

TIMEX, kurulduğu günden bu yana AR-GE çalışmaları ile ilgili belirlemiş olduğu hedefleri şirket stratejisi haline getirmiştir. Bu doğrultuda;

 • Ürün gamımızı bölgesel, ulusal ve global ihtiyaçlar doğrultusunda AR-GE çalışmaları ile devamlı geliştirdik,
 • AR-GE çalışmalarında daima son teknolojiyi, müşteri taleplerini ve doğabilecek ihtiyaçları gözettik,
 • Verimli yalın ve inovatif çözümler ürettik,
 • Gelişmiş teknolojileri çevre, su ve enerji projelerinde kullanarak yüksek geri kazanım elde etmek yoluyla çevre için faydalı, müşterilerimiz için değer yaratan ve maliyet düşürücü çözümler sunduk.

SIMILAR POSTS