OVERVIEW

CTSS Systemer

CTSS Systemer

TIMEX CTSS-serien er unike løsninger for å fjerne uønskede partikler fra kjøletårnbassengene. Systemet fungerer kontinuerlig mens kjøletårnbassenget holdes rent og sparer energi.

GENERELLE TREKK

Fileterer ned til 10 mikron

Kapasitet fra 1-5000 m3/h

Fjerner partikler og uønsket drit før de skaper problemer

Reduserer mulig biologisk forurensning

Øker lengden på utstyrets levetid

Sparer betydelig vann og derfor resultere i sjeldnere nedstengingsperioder på grunn av lave konsentrasjoner av suspenderte faste stoffer

Reduserer vedlikeholds kostnader og behov for service

Reduserer utgiftene på bruk av kjemikalier

Tilgjengelige materialer i rustfritt stål: 304, 316L, Super Duplex og SMO254

Sertifisert. ASME del VIII Divisjon 1 U stempel

CE-merking I henhold til PED 2014/68 / EU tilpasset standard

Tilgjengelig med ATEX godkjennelse.

Markeds Områder

Olje Og Gass Industri

Industri

 • Cooling and Process Water Filtration
  • Automotive Industry
  • Chemical Industry
  • Electronic Industry
  • Mining Industry
  • Petrochemical
  • Pharma & Cosmetic
  • Plastic Industry
  • Pulp & Paper
  • Steel Industry
  • Textile Industry
  • Food & Bevereage
  • High Rise Buildings
 • Refineries
  • Crude Oil Filtration
  • Process and Cooling Water Filtration
  • Pressure Vessels with “U” Stamp
  • Auxiliary Facilities
 • Power Plants
  • HEPP- Hydro Electrycity Power Plant,
  • CCPP- Combined Cycle Power Plant
  • TPP- Thermal Power Plant
  • NPP- Nucleer Power Plant
  • GPP- Geothermal Power Plant
 • Well Water Filtration
 • Surface Water Filtration ( River, Lake, Open Channel …)
 • Deselination Plants
  • Sea Water Intake
  • Pre Filtration for Ultrafiltration, Nano Filtration and Reverse Osmosis

Awards & Certificates

TIMEX is professionally serving in the sector since 1988

SIMILAR PRODUCTS